Poznaj wyjątkowe dzieła

Edukacja dotycząca sztuki, kultury i ponadprzeciętnych twórców jest bardzo istotnym elementem kształcenia. Dzięki niemu młodzi ludzie poznają historię sztuki, potrafią interpretować ważne dzieła i zagłębiają się w niezwykły świat artystów. Aby nauka przebiegała prawidłowo, potrzebne są do tego rzetelnie opracowane książki. Doskonałą propozycją są „Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum”.

Potrzebna wiedza

Często uczniowie nie doceniają potencjału, jaki drzemie w przedmiotach szkolnych dotyczących kultury i sztuki. A to właśnie dzięki nim mamy możliwość zagłębić się w kwestie dotyczące różnych kierunków artystycznych, prądów kulturowych i przemian obyczajowych. Dzięki takiej wiedzy zaczynamy bardziej świadomie przyglądać się swojemu otoczeniu i rozumieć występujące w nim zjawiska. Oglądane przez nas obrazy w muzeach lub galeriach zmieniają swoje znaczenie i potrafimy już wpisywać je w działania konkretnych twórców. Rozumiemy, kiedy powstały oraz jakie myśli wyrażały. Rozpoznajemy architektoniczne dokonania, zaczynamy inaczej oceniać postępowania dawnych artystów. Dostrzegamy przemiany, o które musieli oni walczyć. Edukacja dotycząca kultury zaprasza uczniów do aktywnych działań, rozbudzenia ich kreatywności oraz prób rozwijania własnych, głęboko skrytych umiejętności.

Korzystaj z dostępnych materiałów

Podejmując się kształcenia dotyczącego kultury warto zakupić podręcznik, który pomoże nam zrozumieć oraz usystematyzować wiele kwestii. „Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum” to propozycja dla wszystkich młodych osób, zwiększających swoją świadomość. Dzięki niemu nauczą się oni analizować i interpretować różnorakie dzieła sztuki. Rozwiną umiejętność formułowania własnych opinii i zaczną bardziej świadomie przeżywać obcowanie ze sztuką i kulturą. Ponadto zyskają możliwość rozwoju własnych umiejętności w oparciu o rzetelną wiedzę i cenne wskazówki. Zróżnicowane zadania praktyczne zaproszą ich do współpracy i pomogą w odkryciu, z jakich działań czerpią pełnię satysfakcji. Nie czekaj i już dziś zadbaj o własną edukację. Musisz pamiętać o tym, że obecnie na rynku pracy pracodawcy poszukują osób kreatywnych, oczytanych i świadomych własnego otoczenia. Zadbaj o swoją wiedzę w oparciu o rzetelne informacje i naucz się z niej korzystać. Interpretuj różnorodne dzieła sztuki i czerp z tego satysfakcję. Podróżuj, przyglądaj się rodzimym zabytkom wielu krajów i ciesz się możliwością rozumienia otaczających Cię zjawisk.

Żyję i działam bezpiecznie

Udzielanie pierwszej pomocy i choćby podstawowa wiedza w zakresie działań ratowniczych jest przecież niezbędna w życiu każdego człowieka, a nierzadko bardzo pomijana. Wielu dorosłych uczy się dopiero podstawowych technik i metod ratowania ludzkiego życia, przystępując do kursu prawa jazdy, podczas którego poznanie tych zasad jest po prostu obowiązkowe i wpisane w plan lekcji zajęć przygotowujących do egzaminu. Tymczasem posiadanie wiedzy w tym zakresie nie tylko zwiększa nasz zasób informacji. Najważniejsza  w tym wszystkim jest wiedza praktyczna, która daje gotowe rozwiązania jak radzić sobie w tego typu sytuacjach i uratować komuś po prostu życie. Z takiej perspektywy poświęcenie nawet kilku godzin na wkuwanie wiadomości, a potem, co najważniejsze, ćwiczenia wydaje się nieznaczące, ponieważ cel jest znacznie ważniejszy. Ze względu właśnie na te istotne skutki, należy wprowadzać ten przedmiot do szkół, by dzieci miały okazję od najmłodszych lat poznawać tajniki tego zagadnienia, a później bez strachu podejmować próby ratowania życia ludzkiego. Pomocne w tym wszystkim są odpowiednie materiały dydaktyczne, do których z pewnością należy „Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum” Jarosława Słomy.

Jak żyć bezpiecznie?

Podręcznik „Żyję i działam bezpiecznie” przeznaczony jest dla liceum ogólnokształcącego i technikum i służy opanowaniu podstawowych technik ratownictwa i zachowań kluczowych w sytuacjach kryzysowych. Ponadto zawiera treści dotyczące obrony państwa, ochrony ludności, zagrożeniach pojawiających się w państwach w czasie pokoju oraz zagrożeniach, jakie niesie współczesny świat. Wiedza przedstawiona jest w sposób jasny i przejrzysty, a ponadto łatwiej dzięki niemu opanować i wiedzę, ponieważ zawiera szereg interesujących ilustracji, wykresów i diagramów. Ilustracje wyjaśniają wszystko, czego nie można zawrzeć w tekście. Pozwala też systematyzować wiedzę poprzez podsumowania znajdujące się po każdym temacie. Ponadto zawiera takie praktyczne części jak: Sprawdź, czy potrafisz. Zawiera również szereg dodatkowych treści, które ułatwiają rozbudzanie zainteresowania w uczniu. Zawiera odsyłacze do źródeł internetowych oraz papierowych. Jest wspaniałym uzupełnieniem dla nauczyciela, który otrzymuje rzetelne zbiór wiadomości pozwalających realizować materiał zgodnie z podstawą programową. Zawiera również nowoczesne elementy nauczania, które jeszcze lepiej wpisują się w potrzeby współczesnego ucznia.

 

Ponad słowami podręcznika

Wśród stosu podręczników uczniów rozpoczynających naukę w szkole średniej często można natknąć się na Ponad słowami 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. część 1. Zakres podstawowy i rozszerzonystworzony przez Małgorzatę Chmiel i Elizę Kostrzewę. Podręcznik jest pierwszym spotkaniem z literaturą i wiedzą o języku, z jakim mają do czynienia uczniowie liceów i techników.

Budowa podręcznika

„Ponad słowami 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony” zbudowany jest z kilku rozdziałów zawierających przykładowe teksty literackie:

– wiersze,

– opowiadania,

– fragmenty lektur,

jak i nawiązuje do tekstów kultury, które mogą wzbogacić kulturowo uczniów: opisy filmów, tekstów piosenek. Oprócz tego, co wymagane przez podstawę programową, autorzy umieścili w podręczniku nawiązania do nowoczesnych utworów. Podręcznik został podzielony w taki sposób, aby widoczna była granica pomiędzy poszczególnymi epokami. Pomocne mogą okazać się wprowadzenia do epok, ułatwiające interpretację tekstów zawartych w podręczniku, opisanie kontekstów historycznych i ram czasowych. Cała publikacja stworzona jest w sposób przejrzysty i czytelny, tak aby uczeń mógł z łatwością przyswoić nowo poznany materiał.

Spotkanie ze starożytnością i średniowieczem

Pierwsza część serii Ponad słowami dotyczy dwóch epok literackich: starożytności i średniowiecza. Uczeń ma szansę dowiedzieć się na jakich fundamentach powstała kultura europejska, poznać dawne kultury takie jak Grecja, Rzym. Oprócz faktów historycznych podręcznik porusza tematy związane z filozofią danej epoki, na przykład poglądy Platona. Nie oddziela się kontekstu literackiego od artystycznego. Dzięki temu korzystając z tego podręcznika zdobędzie się wiedzę o sztuce, muzyce, teatrze.

Nauka o języku

Podręcznik zawiera w sobie również treści z podstawy programowej dotyczące wiedzy o języku. Dla większości uczniów trudne i niezrozumiale, tutaj przedstawione są w przejrzysty i łatwy do zrozumienia sposób, na przykład za pomocą mapy myśli. Autorzy podręcznika połączyli to, co nowe z czymś, co młodzież już rozumie i tym samym dali im szansę na szybkie przyswojenie wiedzy o języku.

Zakres podstawowy i rozszerzony

Podręcznik został dostosowany zarówno dla osób realizujących język polski w zakresie podstawowym, jak i dla tych, którzy rozszerzają ten przedmiot. Mimo to nie jest przeładowany materiałem, nadal pozostaje czytelny, a sama wielkość podręcznika nie zniechęca do korzystania z niego.

Podręcznik „Ponad słowami 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony” jest stworzony w taki sposób, aby każdy korzystający z niego uczeń mógł zanurzyć się w świat literatury, kultury, języka. Pracując z nim wznosi się ponad słowa podręcznika i nabywa kompetencje niezbędne do zdania matury.