Żyję i działam bezpiecznie

Udzielanie pierwszej pomocy i choćby podstawowa wiedza w zakresie działań ratowniczych jest przecież niezbędna w życiu każdego człowieka, a nierzadko bardzo pomijana. Wielu dorosłych uczy się dopiero podstawowych technik i metod ratowania ludzkiego życia, przystępując do kursu prawa jazdy, podczas którego poznanie tych zasad jest po prostu obowiązkowe i wpisane w plan lekcji zajęć przygotowujących do egzaminu. Tymczasem posiadanie wiedzy w tym zakresie nie tylko zwiększa nasz zasób informacji. Najważniejsza  w tym wszystkim jest wiedza praktyczna, która daje gotowe rozwiązania jak radzić sobie w tego typu sytuacjach i uratować komuś po prostu życie. Z takiej perspektywy poświęcenie nawet kilku godzin na wkuwanie wiadomości, a potem, co najważniejsze, ćwiczenia wydaje się nieznaczące, ponieważ cel jest znacznie ważniejszy. Ze względu właśnie na te istotne skutki, należy wprowadzać ten przedmiot do szkół, by dzieci miały okazję od najmłodszych lat poznawać tajniki tego zagadnienia, a później bez strachu podejmować próby ratowania życia ludzkiego. Pomocne w tym wszystkim są odpowiednie materiały dydaktyczne, do których z pewnością należy „Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum” Jarosława Słomy.

Jak żyć bezpiecznie?

Podręcznik „Żyję i działam bezpiecznie” przeznaczony jest dla liceum ogólnokształcącego i technikum i służy opanowaniu podstawowych technik ratownictwa i zachowań kluczowych w sytuacjach kryzysowych. Ponadto zawiera treści dotyczące obrony państwa, ochrony ludności, zagrożeniach pojawiających się w państwach w czasie pokoju oraz zagrożeniach, jakie niesie współczesny świat. Wiedza przedstawiona jest w sposób jasny i przejrzysty, a ponadto łatwiej dzięki niemu opanować i wiedzę, ponieważ zawiera szereg interesujących ilustracji, wykresów i diagramów. Ilustracje wyjaśniają wszystko, czego nie można zawrzeć w tekście. Pozwala też systematyzować wiedzę poprzez podsumowania znajdujące się po każdym temacie. Ponadto zawiera takie praktyczne części jak: Sprawdź, czy potrafisz. Zawiera również szereg dodatkowych treści, które ułatwiają rozbudzanie zainteresowania w uczniu. Zawiera odsyłacze do źródeł internetowych oraz papierowych. Jest wspaniałym uzupełnieniem dla nauczyciela, który otrzymuje rzetelne zbiór wiadomości pozwalających realizować materiał zgodnie z podstawą programową. Zawiera również nowoczesne elementy nauczania, które jeszcze lepiej wpisują się w potrzeby współczesnego ucznia.